GALLERIES

    Ślub humanistyczny – przysięga, scenariusz, znaczenie

    Ślub humanistyczny

    Ślub humanistyczny to alternatywa dla ślubu cywilnego, konkordatowego czy kościelnego.
    Coraz więcej par wybiera ten rodzaj ceremonii. Dlaczego? Czym jest ślub humanistyczny i
    czy jest odpowiedni dla Was? Sprawdźcie!

    Wiek XXI wprowadził wiele awangardowych innowacji w życie społeczne i prywatne.
    Dotyczą one różnych dziedzin życia, w tym także małżeństwa. Coraz więcej par decyduje
    się na życie na tzw. kocią łapę albo inaczej – na kartę rowerową, czyli po prostu bez ślubu.
    Stwierdzenie, że papierek kochającym się ludziom nie jest do niczego potrzebny, nikogo już
    nie dziwi. Trudno stwierdzić, dlaczego tak wiele par z niechęcią podchodzi do instytucji
    małżeństwa, powodów jest z pewnością wiele. Jednym z nich jest sprzeciw wobec samej
    uroczystości, podczas której bierze się ślub, ponieważ zarówno ślub cywilny w urzędzie
    stanu cywilnego
    , jak i w kościele ceremonia przebiega według utartych schematów. Mimo to
    wiele par decyduje się jednak wstąpić w związek małżeński. W Polsce można wziąć ślub
    cywilny, kościelny, ekumeniczny i konkordatowy. Ślub konkordatowy oraz cywilny mają
    znaczenie w świetle prawa, natomiast jeśli ktoś bierze ślub kościelny, musi także wziąć ślub
    cywilny. Jeżeli komuś nie zależy na wspomnianym wcześniej papierku, może wziąć ślub
    symboliczny, czyli po prostu ślub humanistyczny.

    Ślub humanistyczny? Co to jest?

    Każdy, kto chodził do szkoły, zetknął się z pojęciem humanizm i humanistyczny. Jakże
    często słyszymy określenie jestem humanistą, ale czy równie często zdajemy sobie sprawę
    z tego, co to znaczy? W największym skrócie humanizm to prąd umysłowy, który interesował
    się człowiekiem, jego życiem ziemskim, rozwojem, traktujący człowieka jako największą
    wartość.
    Jaki związek z humanizmem ma ślub humanistyczny? Otóż spory. Jeśli bowiem humanizm
    zakłada, że człowiek, jego rozwój i potrzeby są największymi wartościami, to te właśnie
    wartości przyświecają założeniom ślubu humanistycznego. Każdy ślub jest swego rodzaju
    umową pomiędzy dwojgiem ludzi przypieczętowaną przysięgą, obietnicą, że chcą razem
    pójść przez życie. Podobnie jest w przypadku, kiedy decydujemy się wziąć ślub
    humanistyczny. Znaczenie takiego ślubu jest jednak inne niż ślubu cywilnego czy
    konkordatowego, ponieważ w przeciwieństwie do wymienionych ceremonii nie ma on
    skutków cywilno-prawnych, krótko mówiąc w świetle prawa zakochani nie są małżeństwem,
    zatem z mocy prawa nie mają np. możliwości dziedziczenia, dowiadywania się o leczeniu
    itp. Jeśli ta strona związku jest dla małżonków ważna, muszą – oprócz ślubu
    humanistycznego – wziąć ślub cywilny.
    Powstaje zatem pytanie, dlaczego ślub humanistyczny w Polsce staje się coraz
    popularniejszy? Dzieje się tak dlatego, ponieważ takiej uroczystości można nadać
    najbardziej indywidualny charakter, przebieg, oprawę, jaką tylko sobie wymyślicie.
    Ślub humanistyczny to uroczystość, która nie ma związku ani z prawem, ani z wiarą. Cała
    uroczystość od początku do końca (przebieg, miejsce, oprawa itd.) jest wymyślona przez
    narzeczonych albo przez wyspecjalizowaną firmę, oczywiście pod dyktando przyszłych
    małżonków. Tak jak tylko sobie zapragniecie!

    Ślub humanistyczny a ślub cywilny – podobieństwa i różnice

    Ślub cywilny i ślub humanistyczny zawierają osoby, które z jakichś powodów nie
    chcą lub nie mogą wziąć ślubu kościelnego. Jednak obie ceremonie różnią się od siebie
    znacząco, jedyną wspólną cechą jest fakt, że dwoje ludzi składa w obecności świadków
    przysięgę lub przyrzeczenie, że będą się kochać, wspierać, tworzyć związek. Różnic jest
    natomiast bardzo wiele, a wynikają one przede wszystkim z tego, że główne punkty
    ceremonii cywilnej są z góry założone przez obowiązujące w Polsce prawo, natomiast ślub
    humanistyczny, jak już wcześniej wspomniałam, nie podlega żadnym regułom. A oto
    zasadnicze różnice występujące między obiema ceremoniami.

    ŚLUB CYWILNY:

    • prawo ściśle określa, kto może wziąć ślub cywilny,
    • odbywa się w urzędzie lub miejscu uzgodnionym z urzędnikiem, gwarantującym
    • powagę i bezpieczeństwo,
    • ślubu udziela kierownik USC,
    • młodym musi towarzyszyć dwoje/dwóch świadków,
    • wygłaszana jest z góry ustalona, standardowa przysięga, dopiero po niej można za
    • zgodą urzędnika wygłosić własną,
    • istnieje stała opłata za ślub, taka sama w całym kraju,
    • niezbędne są dokumenty tożsamości narzeczonych, oświadczenie o braku
    • przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz poświadczenie dokonania opłaty skarbowej,
    • aby ślub cywilny był ważny, musi być na nim co najmniej 5 osób, czyli urzędnik,
    • narzeczeni i dwoje świadków,
    • po zawarciu małżeństwa para młoda otrzymuje odpis skrócony aktu małżeństwa.

    ŚLUB HUMANISTYCZNY:

    • ślub humanistyczny może wziąć każdy, bez względu na wyznanie, kolor skóry,
    • płeć, musi to być jednak osoba pełnoletnia stanu wolnego, nie może być chora
    • umysłowo lub ubezwłasnowolniona,
    • ślub humanistyczny mogą wziąć pary LGBT,
    • ślub humanistyczny może się odbyć w dowolnie wybranym, nawet najdziwniejszym
    • miejscu ( pod wodą, w powietrzu, na plaży itp.), które wymyślą sobie młodzi,
    • osoba prowadząca jest mistrz ceremonii – ślub humanistyczny może poprowadzić
    • każdy, kogo wybiorą młodzi, przyjaciel, kuzynka, profesjonalny mistrz…,
    • świadków może być tylu, ilu tylko sobie wymarzycie,
    • przysięgę możecie od początku do końca wymyślić samodzielnie,
    • kwestie finansowe zależą od tego, czy samodzielnie będziecie wszystko
    • organizować, czy zatrudnić profesjonalną firmę i oczywiście od zasobności Waszego
    • portfela,
    • nie potrzebujecie żadnych dokumentów,
    • nie musicie nikogo zapraszać, możecie być tylko Wy i celebrans,
    • nie otrzymujecie żadnych urzędowych dokumentów, ale możecie się postarać o
    • pamiątkowy dyplom lub inny gadżet.

    Jak przygotować ślub humanistyczny?

    To, jak będzie wyglądała i przebiegała Wasza uroczystość, zależy przede
    wszystkim od Was. Dotyczy to zarówno konwencji, w której chcecie zorganizować
    ślub humanistyczny jak również scenariusza uroczystości. Wybór konwencji zależy od
    Waszych zainteresowań, pasji, ale także od możliwości finansowych. Pary, które dysponują
    nieograniczonym budżetem, mogą zorganizować swój ślub w każdym zakątku naszej
    planety. Jednak nawet przy minimalnym nakładzie środków można zorganizować
    niezapomniany ślub humanistyczny, np. jako ślub w plenerze na leśnej polanie niedaleko
    Waszego domu. Bez względu na to, jaki macie pomysł na Wasz ślub, musicie go po prostu
    zorganizować. Jak się do tego zabrać? Oto lista najważniejszych działań przy przygotowaniu
    ślubu humanistycznego:

    • ustalcie datę uroczystości,
    • wymyślcie konwencję i wybierzcie miejsce,
    • wybierzcie mistrza ceremonii,
    • opracujcie scenariusz razem z celebransem (jeśli jest profesjonalistą, podpowie
     Wam różne rozwiązania),
    • ustalcie dekoracje i zastanówcie się, komu powierzycie ich wykonanie,
    • przygotujcie krzesła dla gości,
    • przygotujcie oprawę muzyczną i nagłośnienie,
    • zamówcie fotografa ślubnego lub poproście o dokumentowanie ceremonii kogoś z
     rodziny,
    • jeśli uroczystość i przyjęcie ma się odbyć na świeżym powietrzu, zastanówcie się
     nad planem awaryjnym na wypadek deszczu.

    Niektóre pary decydują się na połączenie ślubu humanistycznego ze ślubem cywilnym.
    Trzeba wówczas dopełnić wszystkich niezbędnych formalności i poprosić urzędnika, aby
    wyraził zgodę na ślub poza urzędem. Możecie również zatrudnić profesjonalną firmę
    zajmującą się organizacją ślubów humanistycznych i wówczas fachowcy zdejmą z Waszych
    barków ciężar przygotowań, a także pomogą ustalić scenariusz na ślub humanistyczny.
    Scenariusz jest niezbędny, aby uniknąć niepotrzebnego chaosu i aby każdy wiedział, co ma
    robić i kiedy.

    Scenariusz, czyli przebieg uroczystości

    Każda para wyobraża sobie swój ślub jako najpiękniejszy dzień w życiu. Aby tak się
    stało, ślub humanistyczny powinien przebiegać według opracowanego wcześniej
    scenariusza. Jeśli zdecydujecie się na opiekę profesjonalnej firmy, jak np. Śluby Humanistyczne Joanny Humerczyk, jej przedstawiciel opracuje z Wami taki scenariusz.
    Stworzenie scenariusza poprzedzone jest rozmowami z opiekunem ceremonii, podczas
    których ustalone zostaną najważniejsze szczegóły. Opiekun pary stara się poznać dobrze
    swoich podopiecznych, aby sprostać ich wymaganiom. Każdy scenariusz ma pewne punkty
    stałe, do których przede wszystkim należy moment złożenia przysięgi przed celebransem,
    pierwszy pocałunek, wymiana obrączek czy podpisanie pamiątkowego certyfikatu ślubu.
    Pozostałe elementy zależą od młodych. Tak naprawdę Wasz ślub humanistyczny będzie
    wyglądał tak, jak sobie zażyczycie.
    Do stałych elementów ślubu humanistycznego należy:

    • powitanie i usadzenie gości przez celebransa,
    • wygłoszenie przemówienie na temat państwa młodych przez celebranta,
    • przysięga małżeńska,
    • wymiana obrączek,
    • pierwszy pocałunek małżeński,
    • podpisanie pamiątkowego dyplomu,
    • gratulacje od gości.

    Jeśli chcecie, przed ceremonią możecie opowiedzieć historię Waszej miłości, taka opowieść
    może mieć poważny lub zabawny charakter. Przemówienie mogą także wygłosić Wasi
    goście.

    Ślub humanistyczny – przysięga z głębi serca

    Przysięga małżeńska jest jednym z tych elementów, które skłaniają młodych do
    zawarcia ślubu humanistycznego, ponieważ pozwala powiedzieć ukochanej osobie to, co
    serce dyktuje. Zarówno panna młoda jak i pan młody mogą ją ułożyć całkowicie
    samodzielnie, będzie wówczas jedyna i niepowtarzalna. Wyobraź sobie recytowanie
    własnoręcznie napisanej przysięgi swemu wybrankowi – to będzie niezwykle emocjonalne i
    wyjątkowe wydarzenie. Przysięgę można wygłosić z pamięci lub przeczytać z eleganckiej,
    dopasowanej do stylu ślubu karty.
    Co może zawierać przysięga skomponowana przez narzeczonych? Można w niej zawrzeć
    zalety swojego partnera, obietnice, które chcecie złożyć na przyszłe wspólne życie oraz
    jakieś szczegóły, które są tylko Wasze. Składając przysięgę małżeńską, możecie
    wykorzystać fragment jakiegoś pięknego wiersza lub piosenki, albo zacytować
    ponadczasowy aforyzm. A może osobista anegdota o tym jak się poznaliście? Ważne, aby
    to, co chcecie powiedzieć, było szczere i płynęło prosto z serca. W ostateczności gdy
    pomysłu brak możecie wykorzystać przysięgę z urzędu stanu cywilnego i trochę ją przerobić.

    Obrzędy na ślubie humanistycznym

    Ślub humanistyczny może być urozmaicony obrzędami wywodzącymi się z różnych
    tradycji. Do najpopularniejszych należy wiązanie rąk szarfami. Jest to zwyczaj wywodzący
    się z tradycji celtyckiej i polega na obwiązaniu rąk narzeczonych kolorową wstęgą/wstęgami
    w momencie składania przysięgi małżeńskiej. Zwyczaj ten przypomina nieco moment ze
    ślubu kościelnego, kiedy ksiądz obowiązuje ręce nowożeńców stułą. Połączenie dwóch dusz
    w jedność symbolizuje zwyczaj mieszania kolorowych piasków albo zapalenie jednej dużej
    świecy przy pomocy dwóch mniejszych trzymanych przez narzeczonych. Do tych tradycji
    możecie dodać swoje własne, np. symboliczne wypuszczanie gołębi lub lampionów,
    recytacje jakiegoś poematu lub zaśpiewanie piosenki.

    Ile kosztuje ślub humanistyczny?

    Trudno jednoznacznie określić, ile kosztuje ślub humanistyczny. Cena zależy od
    wielu czynników. Jeśli postanowicie zorganizować wszystko we własnym zakresie, koszty
    będą minimalne. O poprowadzenie ceremonii możecie poprosić kogoś z rodziny, przyjaciela
    lub krewnego i wówczas koszty będą praktycznie zerowe. Jeśli zdecydujecie się na
    profesjonalnego celebransa, trzeba będzie zapłacić za usługę min. 400 złotych. Wynajem
    profesjonalnej firmy, która zajmie się całością uroczystości to koszt min. 2000 zł. Trzeba
    jeszcze pamiętać o dekoracjach strojach, ewentualnym transporcie, lampce szampana itp.
    Tak więc ślub humanistyczny możecie zorganizować za kilkaset złotych albo kilka a nawet
    kilkanaście tysięcy.

    Ślub humanistyczny – opinie dlaczego warto

    Wprawdzie ślub humanistyczny nie ma mocy prawnej, jednak wszystkie pary, które
    zdecydowały się na taką ceremonię, wypowiadają się o niej entuzjastycznie. Dlaczego?
    Ponieważ daje ona możliwość przeżycia tego dnia w taki sposób, jak tylko sobie
    wymarzycie, nikt wam niczego nie narzuca – to są zalety, jakie posiada tylko ślub
    humanistyczny.

    Fotograf na ślub humanistyczny

    Jeśli udało mi się przekonać Ciebie do idei ślubu humanistycznego to serdecznie polecam
    się do upamiętnienia tego niezwykłego wydarzenia. Wierzę, że śluby symboliczne mogą
    mieć niezwykłą moc, są piękne i w taki sposób chciałabym je sfotografować!

    Poradnik dotyczący organizacji ślubu humanistycznego okazał się pomocny? Zobacz inne regionalne inspiracje:

    PREV. ITEM Sesja ślubna Wrocław i Dolny Śląsk
    BY:
    Joanna Jaskólska
    ×
    23 czerwca 2022

    READ COMMENTS -

    0 COMMENTS

    LEAVE A COMMENT

    Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.